kasa fiskalna online WP-50

Strona 1 z 2 kasa fiskalna online WP-50 Kasa fiskalna online DATECS WP-50 to urządzenie zaprojektowane do pracy mobilnej i stacjonarnej. To najmniejsza kasa w naszej ofercie wyposażona w wydajną baterię litowo-polimerową. Ergonomię pracy zapewnia gumowany spód obudowy gwarantujący pewny uchwyt kasy. Natomiast system wymiany papieru typu „WRZUĆ I PRACUJ” sprawia, że obsług...


czytaj więcej...

kasa fiskalna online WP-50 WIFI

Strona 1 z 2 kasa fiskalna online WP-50 WIFI Kasa fiskalna online DATECS WP-50 to urządzenie zaprojektowane do pracy mobilnej i stacjonarnej. To najmniejsza kasa w naszej ofercie wyposażona w wydajną baterię litowo-polimerową. Ergonomię pracy zapewnia gumowany spód obudowy gwarantujący pewny uchwyt kasy. Natomiast system wymiany papieru typu „WRZUĆ I PRACUJ” sprawia, że obsług...


czytaj więcej...

kasa fiskalna online WP-50 WIFI BT

Strona 1 z 2 kasa fiskalna online WP-50 WIFI BT Kasa fiskalna online DATECS WP-50 to urządzenie zaprojektowane do pracy mobilnej i stacjonarnej. To najmniejsza kasa w naszej ofercie wyposażona w wydajną baterię litowo-polimerową. Ergonomię pracy zapewnia gumowany spód obudowy gwarantujący pewny uchwyt kasy. Natomiast system wymiany papieru typu „WRZUĆ I PRACUJ” sprawia, że ...


czytaj więcej...

kasa fiskalna online WP-25

Strona 1 z 2 kasa fiskalna online WP-25 Kasa fiskalna online DATECS WP-25 została zaprojektowana do pracy w małym punkcie sprzedaży wszędzie tam gdzie miejsce jest bardzo ograniczone. To najmniejsza kasa stacjonarna w naszej ofercie wyposażona w wydajną baterię litowo-jonową. Potwierdzony badaniami zakres temperatury pracy pozwala użytkować urządzenie przy -5°C. Ergonomię pracy...


czytaj więcej...

kasa fiskalna online WP-25 WIFI

Strona 1 z 2 kasa fiskalna online WP-25 WIFI Kasa fiskalna online DATECS WP-25 została zaprojektowana do pracy w małym punkcie sprzedaży wszędzie tam gdzie miejsce jest bardzo ograniczone. To najmniejsza kasa stacjonarna w naszej ofercie wyposażona w wydajną baterię litowo-jonową. Potwierdzony badaniami zakres temperatury pracy pozwala użytkować urządzenie przy -5°C. Ergonomię ...


czytaj więcej...

kasa fiskalna online WP-500 WIFI

Strona 1 z 2 kasa fiskalna online WP-500 WIFI Kasa fiskalna online DATECS WP-500 to urządzenie w swej konstrukcji dedykowane do małych i średnich placówek handlowych oraz małej gastronomii. Potwierdzony badaniami zakres temperatury pracy pozwala użytkować urządzenie przy -5°C. Ergonomię i komfort użytkowania zapewniają zainstalowane wyświetlacze graficzne zapewniające czyteln...


czytaj więcej...

kasa fiskalna online WP-500

Strona 1 z 2 kasa fiskalna online WP-500 Kasa fiskalna online DATECS WP-500 to urządzenie w swej konstrukcji dedykowane do małych i średnich placówek handlowych oraz małej gastronomii. Potwierdzony badaniami zakres temperatury pracy pozwala użytkować urządzenie przy -5°C. Ergonomię i komfort użytkowania zapewniają zainstalowane wyświetlacze graficzne zapewniające czytelne inf...


czytaj więcej...

kasa fiskalna NOVITUS NEXT ONLINE

Strona 1 z 2 Kasa fiskalna Novitus NEXT Online to przedstawiciel nowej ery kas fiskalnych. Potwierdzeniem tej tezy jest przyznanie prestiżowego Godła Promocyjnego Teraz Polska  w kategorii innowacyjnych produktów. To solidny argument przemawiający za wyborem tego urządzenia do prowadzenia swojego biznesu. Kasa fiskalna Novitus NEXT Online należy do nowej rodziny urządzeń Novitus On...


czytaj więcej...

kasa fiskalna NOVITUS ONE ONLINE

Strona 1 z 2 NOWOCZESNOŚĆ POŁĄCZENIA ONLINEDzięki elektronicznemu przesyłowi paragony, raporty i pozostałe dane  są systematycznie wysyłane do CRK. Kopia wydruków zapisywana jest także w lokalnej pamięci chronionej urządzenia. Dostęp do zapisanych danych jest bardzo prosty – użytkownik może wydrukować te dane lub odebrać do programu komputerowego.PEŁNA DOWOLNOŚĆ KONFIGURAC...


czytaj więcej...
012345678

Homologacja 2009

  • PDF

homologacja 2009Homologacja 2009 – nowe funkcje urządzeń fiskalnych produkowanych przez Novitus S.A.

Urządzenia takie mają możliwość ustalenia waluty głównej, w jakiej prowadzona jest rejestracja obrotu oraz kwot podatku należnego, a miano waluty musi być obowiązkowo drukowane na paragonach fiskalnych. Kasy te mają również możliwość zaprogramowania kilku dowolnych walut informacyjnych z programowalnymi przez użytkownika przelicznikiem, z możliwością przeliczania i drukowania tych informacji pod częścią fiskalną paragonu.

Informacja o ustalonej walucie zapisywana jest do pamięci fiskalnej. Pamięć fiskalna może pomieścić 4 zapisy o zmianie waluty głównej, czyli z domyślną pierwszą walutą PLN, kasa w trakcie swojego użytkowania może być użyta maksymalnie z pięcioma różnymi walutami ewidencyjnymi. Zmiany (ustalenia) waluty głównej można dokonać przed fiskalizacją oraz w trakcie pracy kasy. Zmiany waluty urządzenia można dokonać z wyprzedzeniem, tzn. można zaprogramować opis nowej waluty (np. EUR) wraz z przelicznikiem, oraz datę i czas (dzień, miesiąc, rok, godzina i minuta), kiedy zmiana waluty nastąpi w kasie automatycznie. Kasa z ustawioną w przyszłości zmianą waluty dokona tej zmiany w zaprogramowanym terminie - gdy nadejdzie ustawiony czas. Jeśli kasa będzie wyłączona w tym momencie dokona zmiany po jej włączeniu. Na 7 dni przed ustawionym terminem kasa będzie o tym przypominać po włączeniu i po raporcie dobowym. Będzie też przypominać o zaleceniu wykonania przed zmianą waluty wszelkich raportów zerujących obrotów w poprzedniej walucie.

Po zapisie zmiany waluty w pamięci fiskalnej kasa proponuje dodanie parametrów nowej waluty do form płatności, aby możliwa była wcześniejsza rejestracja płatności w tej nowej walucie lub ustawienie stałego przelicznika wartości paragonu na nową walutę. Przy okazji zmiany waluty kasy umożliwiają dokonanie automatycznej przeceny towarów zaprogramowanych w pamięci kasy. Opcja automatycznej przeceny ma sens w sytuacji, gdy kasa nie współpracuje z systemem sprzedaży na PC, który by odpowiednio uaktualnił ceny towarów.

Kasa przed wykonaniem zmiany waluty automatycznie wykona jedynie ewentualny zaległy raport dobowy, aby zarejestrował się on w pamięci fiskalnej w odpowiedniej walucie. O innych raportach niefiskalnych musi pamiętać sam użytkownik – wszelkie używane przez niego raporty obrotów zawierające dane w poprzedniej walucie powinny być przez niego wykonane w wariancie zerującym albo poprzez wydruk raportu albo wysłanie do PC. Niewykonanie tego grozi scaleniem obrotów w jednej i drugiej walucie, co oczywiście prowadzi do uzyskania niepoprawnych danych sumarycznych. Przed samym wykonaniem zmiany waluty kasa informuje o tym użytkownika. Przypomina jeszcze raz o konieczności wykonania w/w raportów. Jeśli użytkownik zapomniał ich wykonać należy anulować operację zmiany waluty na powiadomienie o przystępowaniu kasy do zmiany waluty. Należy wtedy wykonać wszelkie zaległe raporty zerujące. Kasa przystąpi do ponownej próby zmiany waluty za 1 minutę. Można wiele razy odwlekać zmianę waluty do czasu wykonania wszystkich zaległych raportów.

Na raporcie okresowym wykonanym na kasie za okres obejmujący pracę w obu walutach, wydrukowane będą raporty dobowe w starej walucie, informacja o zmianie waluty (data, godzina, itp.), raporty dobowe w nowej walucie, a na końcu podsumowania: w starej walucie a następnie w nowej. Kasa ma również możliwość ustawienia stałego przeliczenia wartości paragonu na inną zdefiniowaną w formach płatności walutę bez względu na to czy była płatność za paragon w tej walucie czy nie. Funkcja ta może być używana w okresie przejściowym, gdy przygotowujemy się do zmiany waluty oraz gdy już waluta została zmieniona, a istnieje obowiązek informowania o wartościach zakupów w poprzedniej walucie. Informacja taka będzie drukowana automatycznie pod każdym paragonem.

Do każdej kasy z decyzją potwierdzającą spełnianie wymogów Rozporządzenia Ministra Finansów z 28 listopada 2008 r. producent dołącza program komputerowy pod standardowy system operacyjny, za pomocą którego użytkownik może wykonywać odczyty danych z pamięci fiskalnej, zapisywać je na dysku, nagrywać na płyty CD oraz wykonywać wydruki na zwykłych drukarkach komputerowych. Do wszystkich urządzeń fiskalnych Novitusa będzie jeden wspólny program NFRaport, działający w systemie Windows. Płyta CD z programem dołączona będzie do książki serwisowej kasy. Program może być przez producenta modyfikowany, kolejne jego wersję będą przedstawiane wraz z urządzeniami w Ministerstwie Finansów. Aktualna wersja dostępna będzie również na stronie internetowej.

Urządzenia fiskalne z homologacjami Ministerstwa Finansów wydanymi na mocy w/w Rozporządzenia odróżnić można od wcześniej wprowadzanych urządzeń po numerze unikatowym.

Urządzenia te mają numery unikatowe rozpoczynające się od litery „B” (wcześniej było A).