drukarka fiskalna HD e

Drukarka fiskalna NOVITUS HD E to pierwsza w Polsce drukarka fiskalna z kolorowym wyświetlaczem TFT wyświetlającym w trybie High Color. Wyświetlacz ten wyświetla menu drukarki, sprzedawane towary oraz dowolne, animowane klipy graficzne - np. filmy reklamowe. Drukarka pozwala na sprzedaż towarów z nazwami o długości do 60 znaków, drukuje logo graficzne w nagłówku paragonu, NIP nabywcy n...


czytaj więcej...

drukarka fiskalna BONO e

Drukarka fiskalna BONO e to nowoczesna technologia, zamknięta w poręcznej i ergonomicznej obudowie dedykowana do małych i średnich punktów handlowych, gdzie sprzedaż prowadzona jest z programu komputerowego, a drukarka będzie fiskalnym uzupełnieniem tego stanowiska.Pomimo niewielkich rozmiarów jej możliwości są ogromne.Drukarka fiskalna BONO e realizująca zapis kopii paragonu na el...


czytaj więcej...

drukarka fiskalna DEON e med

Drukarka fiskalna DEON E med to nowoczesna technologia, zamknięta w poręcznej i ergonomicznej obudowie, dedykowana do pracy w przychodniach medycznych, gabinetach lekarskich itp., z użyciem komputera, laptopa czy palmtopa. Ze względu na niewielkie rozmiary drukarka może być używana jako przenośna.Pomimo niewielkich rozmiarów jej możliwości są ogromne.Jest to pierwsza w Polsce przen...


czytaj więcej...

drukarka fiskalna DEON e lex

Drukarka fiskalna DEON E lex to nowoczesna technologia, zamknięta w poręcznej i ergonomicznej obudowie, dedykowana do pracy w kancelariach prawniczych itp., z użyciem komputera, laptopa czy palmtopa. Ze względu na niewielkie rozmiary drukarka może być używana jako przenośna.Pomimo niewielkich rozmiarów jej możliwości są ogromne.Jest to pierwsza w Polsce przenośna drukarka fiskalna ...


czytaj więcej...

drukarka fiskalna DEON e

Drukarka fiskalna DEON E to nowoczesna technologia, zamknięta w poręcznej i ergonomicznej obudowie dedykowana dla osób prowadzących ruchomą sprzedaż z użyciem komputera, laptopa czy palmtopa, lub tradycyjną, gdzie lada sklepowa ma ograniczoną powierzchnię.Pomimo niewielkich rozmiarów jej możliwości są ogromne.Jest to pierwsza w Polsce przenośna drukarka fiskalna realizująca zapi...


czytaj więcej...

drukarka fiskalna DELIO PRIME e

  W ofercie Novitusa pojawiło się pierwsze urządzenie z kopią elektroniczną (kopia-elektroniczna.html). Jest to drukarka fiskalna DELIO PRIME E – czyli najwyższej klasy, wyjątkowo szybka i funkcjonalna drukarka fiskalna, która realizuje rejestrację kopii wydruków na elektronicznym nośniku danych, wg wytycznych rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 listopada 2008 r.   Dru...


czytaj więcej...
012345

Homologacja 2009

  • PDF

homologacja 2009Homologacja 2009 – nowe funkcje urządzeń fiskalnych produkowanych przez Novitus S.A.

Urządzenia takie mają możliwość ustalenia waluty głównej, w jakiej prowadzona jest rejestracja obrotu oraz kwot podatku należnego, a miano waluty musi być obowiązkowo drukowane na paragonach fiskalnych. Kasy te mają również możliwość zaprogramowania kilku dowolnych walut informacyjnych z programowalnymi przez użytkownika przelicznikiem, z możliwością przeliczania i drukowania tych informacji pod częścią fiskalną paragonu.

Informacja o ustalonej walucie zapisywana jest do pamięci fiskalnej. Pamięć fiskalna może pomieścić 4 zapisy o zmianie waluty głównej, czyli z domyślną pierwszą walutą PLN, kasa w trakcie swojego użytkowania może być użyta maksymalnie z pięcioma różnymi walutami ewidencyjnymi. Zmiany (ustalenia) waluty głównej można dokonać przed fiskalizacją oraz w trakcie pracy kasy. Zmiany waluty urządzenia można dokonać z wyprzedzeniem, tzn. można zaprogramować opis nowej waluty (np. EUR) wraz z przelicznikiem, oraz datę i czas (dzień, miesiąc, rok, godzina i minuta), kiedy zmiana waluty nastąpi w kasie automatycznie. Kasa z ustawioną w przyszłości zmianą waluty dokona tej zmiany w zaprogramowanym terminie - gdy nadejdzie ustawiony czas. Jeśli kasa będzie wyłączona w tym momencie dokona zmiany po jej włączeniu. Na 7 dni przed ustawionym terminem kasa będzie o tym przypominać po włączeniu i po raporcie dobowym. Będzie też przypominać o zaleceniu wykonania przed zmianą waluty wszelkich raportów zerujących obrotów w poprzedniej walucie.

Po zapisie zmiany waluty w pamięci fiskalnej kasa proponuje dodanie parametrów nowej waluty do form płatności, aby możliwa była wcześniejsza rejestracja płatności w tej nowej walucie lub ustawienie stałego przelicznika wartości paragonu na nową walutę. Przy okazji zmiany waluty kasy umożliwiają dokonanie automatycznej przeceny towarów zaprogramowanych w pamięci kasy. Opcja automatycznej przeceny ma sens w sytuacji, gdy kasa nie współpracuje z systemem sprzedaży na PC, który by odpowiednio uaktualnił ceny towarów.

Kasa przed wykonaniem zmiany waluty automatycznie wykona jedynie ewentualny zaległy raport dobowy, aby zarejestrował się on w pamięci fiskalnej w odpowiedniej walucie. O innych raportach niefiskalnych musi pamiętać sam użytkownik – wszelkie używane przez niego raporty obrotów zawierające dane w poprzedniej walucie powinny być przez niego wykonane w wariancie zerującym albo poprzez wydruk raportu albo wysłanie do PC. Niewykonanie tego grozi scaleniem obrotów w jednej i drugiej walucie, co oczywiście prowadzi do uzyskania niepoprawnych danych sumarycznych. Przed samym wykonaniem zmiany waluty kasa informuje o tym użytkownika. Przypomina jeszcze raz o konieczności wykonania w/w raportów. Jeśli użytkownik zapomniał ich wykonać należy anulować operację zmiany waluty na powiadomienie o przystępowaniu kasy do zmiany waluty. Należy wtedy wykonać wszelkie zaległe raporty zerujące. Kasa przystąpi do ponownej próby zmiany waluty za 1 minutę. Można wiele razy odwlekać zmianę waluty do czasu wykonania wszystkich zaległych raportów.

Na raporcie okresowym wykonanym na kasie za okres obejmujący pracę w obu walutach, wydrukowane będą raporty dobowe w starej walucie, informacja o zmianie waluty (data, godzina, itp.), raporty dobowe w nowej walucie, a na końcu podsumowania: w starej walucie a następnie w nowej. Kasa ma również możliwość ustawienia stałego przeliczenia wartości paragonu na inną zdefiniowaną w formach płatności walutę bez względu na to czy była płatność za paragon w tej walucie czy nie. Funkcja ta może być używana w okresie przejściowym, gdy przygotowujemy się do zmiany waluty oraz gdy już waluta została zmieniona, a istnieje obowiązek informowania o wartościach zakupów w poprzedniej walucie. Informacja taka będzie drukowana automatycznie pod każdym paragonem.

Do każdej kasy z decyzją potwierdzającą spełnianie wymogów Rozporządzenia Ministra Finansów z 28 listopada 2008 r. producent dołącza program komputerowy pod standardowy system operacyjny, za pomocą którego użytkownik może wykonywać odczyty danych z pamięci fiskalnej, zapisywać je na dysku, nagrywać na płyty CD oraz wykonywać wydruki na zwykłych drukarkach komputerowych. Do wszystkich urządzeń fiskalnych Novitusa będzie jeden wspólny program NFRaport, działający w systemie Windows. Płyta CD z programem dołączona będzie do książki serwisowej kasy. Program może być przez producenta modyfikowany, kolejne jego wersję będą przedstawiane wraz z urządzeniami w Ministerstwie Finansów. Aktualna wersja dostępna będzie również na stronie internetowej.

Urządzenia fiskalne z homologacjami Ministerstwa Finansów wydanymi na mocy w/w Rozporządzenia odróżnić można od wcześniej wprowadzanych urządzeń po numerze unikatowym.

Urządzenia te mają numery unikatowe rozpoczynające się od litery „B” (wcześniej było A).